Գա ստրիտ. ինչպես ճանաչել հի վանդությունը և ժամանակին դիմել բուժօգնության

Հետաքրքիր Օգտակար

Ստա մոքսի ցա վը կարող է տարբեր պատճառներ ունենալ, այդ թվում՝ կարող է վկայել գաստրիտի մասին: Fabiosa.com-ի հաղորդմամբ՝ գա ստրիտը ստամո քսի լոր ձաթաղանթի բո րբոքումն է: Տարբերվում են սուր և քրո նիկական գաս տարիտներ: Հիվ անդության զարգացմանը կարող են նպաստել մի շարք գործոններ, այդ թվում.

Նշաններ, որոնք կարող են վկայել գա ստրիտի մասին: Շատ դեպքերում հիվանդությունը կարող է առանց ախ տանշանների ընթանալ: Կարող են նկատվել նաև հետևյալ նշանները.

 • ց ավ որով այնում
 • սրտ խառնոց
 • փս խում
 • ծանրության զգացում որ ովայնի վերին հատվածում:

Պետք է ուշադրություն դարձնել նաև այն հանգամանքին, թե ինչն է ավելի վատացնում վիճակը՝ որոշակի սնունդ, դեղամիջոցներ և այլն:

Բացի արդեն իսկ նշվածներից՝ գաստրիտի զարգացմանը կարող են նպաստել նաև այլ գործոններ:

Տարիք: Տարիների ընթացքում լորձաթաղանթը կարող է վնասվել: Մեծահասակներն ավելի հաված են աուտոիմուն հիվանդությունների զարգացմանն ու Helicobacter pylori-ով ախտահարման հավանականությանը:

Ս թրես: Վիրահա տական միջամտությունները, վն ասվածքները, այր վածքներն ու ծանր վա րակները կարող են հանգեցնել աու տոիմուն հիվանդության զարգացման:

Մի խումբ հիվանդություններ: Գ աստրիտը կարող է որոշ հիվանդությունների բարդացման հետևանք լինել:

Եթե հիվ անդությունն արդեն ախտորոշվել է, հարկավոր է փոփոխություն մտցնել նաև սննդակարգում: Դրանում պետք է ներառված լինի առողջ, մանրաթելերով հարուստ սնունդ: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել հետևյալ մթերքը.

 • լոբազգիներ
 • յոգուրտ, կաթնաթթվային այլ մթերք՝ ցածր յուղայնությամբ
 • կաղամբ
 • սոխ
 • գազար
 • վարսակ
 • մաղադանոս
 • նեխուր
 • սոյա
 • սխտոր
 • մրգեր:

Խուսափեք կամ նվազագույնի հասցրեք ալկոհոլը, գազավորված ըմպելիքը, տապակած, ճարպոտ, աղի մթերքի, կոֆե ինի օգտագործումը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.